Tống Khang Vương tự cao, tự đại; hại người, hại mình

0
163

Tề Vương cử đại quân tiến đánh nước Tống. Tin tức truyền đến Tống Khang Vương, vốn dĩ ngạo mạn, không tin, bèn cho người đi thăm dò tin tức xem quân Tề tiến đến đâu rồi.

Không bao lâu người đi thám thính quay về báo rằng: “Quân Tề đã vượt qua biên giới”. Dân tình phấp phỏng lo sợ.

Quần thần trên dưới đều nói với Tống Khang Vương: “Thịt mình sinh ra dòi bọ, dựa vào sự mạnh mẽ của quân Tống, sự yếu kém của quân Tề, sao có thể như vậy được?”

Tống Khang Vương đùng đùng giận dữ, hạ lệnh giết người do thám. Tiếp đó lại sai người đi dò la tin tức. Người thứ hai trở về cũng báo cáo như người thứ nhất, Tống Khang Vương càng giận, lập tức cho xử tử. Cứ như vậy giết liền ba người rồi lại sai tiếp người thứ tư đi do thám.

Lúc đó quân Tề đã tiến gần đến kinh đô nước Tống rồi, người dân rất sợ hãi. Người đi thăm dò tin tức lần này, trên đường đi gặp ngay anh trai mình.

Anh trai anh ta thấy em mình đi rất vội vàng, bèn hỏi: “Bây giờ tình hình đất nước đang rất nguy nan, em còn muốn đi đâu?”.

Người em trả lời: “Em được Tống Vương sai đi thăm dò tình hình của quân Tề, không ngờ quân Tề cách kinh đô gần như thế này, người dân hoảng sợ như vậy. Bây giờ em rất lo lắng, trước đây ba người đi thăm dò động tĩnh của quân địch, đều bị giết bởi nói rằng quân địch đã đến gần. Hôm nay em nói sự thật cũng sẽ chết mà không nói sự thật cũng chết, như vậy phải làm thế nào?”.

Người anh nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu như bẩm báo sự thật, em sẽ bị giết trước khi nước nhà bị mất, chi bằng ta ăn miếng trả miếng”.

Vì thế người do thám nói với Tống Khang Vương rằng: “Tôi chẳng nhìn thấy bóng dáng quân Tề đâu”. Lòng dân rất yên ổn.

Tống Khang Vương nghe xong cả mừng, quần thần trên dưới đều nói: “Xem ra mấy người kia không bị giết nhầm”, người do thám được thưởng công hậu hĩnh.

Quân Tề tiến thẳng một mạch, đánh phá kinh đô nước Tống. Bấy giờ Tống Khang Vương mới tỉnh ngộ, vội vàng lên xe trốn chạy. Nước Tống bị diệt.

Phân tích: 

Không chịu phân tích tình hình trước mắt, tự tin mù quáng, trừng phạt ngông cuồng, chính là nguyên nhân mất nước của Tống Khang Vương. Có lẽ bây giờ chúng ta cũng có thể nhìn thấy đâu đó hình ảnh của Tống Khang Vương.

Xem thêm:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây