Những trận đánh quan trọng trong cuộc chiến tranh giành độc lập Hoa Kỳ

499

Trong cuộc chiến tranh giành độc lập Hoa Kỳ (1775–1783) quân đội Mỹ được tập hợp từ nhiều tầng lớp xã hội đã phải chiến đấu chống lại đạo quân hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ: Quân đội đế quốc Anh.

Dưới đây là những trận đánh then chốt để Hoa Kỳ buộc Anh quốc phải ngồi vào bàn đàm phán và ký kết Hòa ước Paris công nhận nền độc lập của Hoa Kỳ.

Trận chiến đồi Bunker, năm 1775

Quân Anh và Mỹ đánh giáp lá cà trong trận đồi Bunker (Ảnh: John Trumbull)
Quân Anh và Mỹ đánh giáp lá cà trong trận đồi Bunker (Ảnh: John Trumbull)

Trận chiến đồi Bunker, năm 1775 diễn ra giữa Người Mỹ (William Prescott) với Người Anh (William Howe). Trận đánh đã cho thấy người Mỹ có thể đánh bại quân đội Anh thiện chiến nhất thế giới lúc bấy giờ trong cuộc chiến giành độc lập.

Trận chiến Saratoga, năm 1777

Quân Mỹ tấn công quân Anh trong trận Saratoga
Quân Mỹ tấn công quân Anh trong trận Saratoga (Ảnh: Tìm hiểu Lịch Sử)

Trận chiến Saratoga, năm 1777 giữa quân cách mạng Mỹ (Horatio Gates cùng Benedict Arnold) và đế quốc Anh (John Burgoyne). Với chiến thắng của quân cách mạng Mỹ, không chỉ là bước ngoặt để Mỹ giành được độc lập mà Pháp và Tây Ban Nha cũng đã ngả về phe Mỹ và tuyên chiến với quân đội Anh.

Trận New Orleans, năm 1814

Tướng Andrew Jackson và Trận New Orleans
Tướng Andrew Jackson trong trận New Orleans đứng trên lan can của phòng tuyến tạm thời của mình trong khi quân đội của ông tấn công Highlanders, như tưởng tượng chưa đúng của họa sĩ Edward Percy Moran vào năm 1910. (Ảnh: wikipedia)

Trận New Orleans, năm 1814 giữa Người Mỹ (Andrew Jackson) với người Anh (Edward Packenham). Với chiến thằng thuộc về người Mỹ, điều này dẫn tới việc Anh phải xác nhận nền độc lập của Mỹ.

Việt Trí TH