Điều khoản dịch vụ

IN ĐỂ ĐỌC CẨN THẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY. KHI TRUY CẬP, ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HOẶC SỬ DỤNG MẠNG NÀY, BẠN (“BẠN” HOẶC “THÀNH VIÊN”) ĐỒNG Ý BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY.

Việt Trí sở hữu và vận hành trang web này.

 1. NỘI DUNG TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG. Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Thành viên và Việt trí, và thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận trước đó giữa các bên về các vấn đề của Thời Việt Trí trong tài liệu này (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào trước đây của Thỏa thuận này).
 2. MÔ TẢ DỊCH VỤ. Việt Trí cung cấp cho mỗi Thành viên các dịch vụ cộng đồng và xuất bản khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng đăng liên kết và nhận xét trên trang web (“Dịch vụ”). Trừ khi có quy định khác, nếu không, bất kỳ tính năng mới hoặc cải tiến nào của các Dịch vụ hiện có khác sẽ phải tuân theo Thỏa thuận này.
 3. SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ. Việt Trí có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ mà không cần thông báo cho Thành viên. Việt Trí sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ Thành viên hoặc bất kỳ bên thứ ba nào nếu Việt Trí thực hiện quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ. Việt Trí đôi khi có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Những thay đổi trong các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này sẽ được hợp nhất vào Thỏa thuận được đăng tại đây [vui lòng chèn liên kết Điều khoản dịch vụ – Tiếng Việt]. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Thành viên cấu thành sự chấp thuận của Thành viên đó để tuân thủ và bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này và mọi sửa đổi của Thỏa thuận.
 4. CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ. Chính sách bảo mật của Việt Trí được đề cập trong tham chiếu đến Thỏa thuận này. Tất cả thông tin cá nhân như địa chỉ, địa chỉ email hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác được Thành viên nhập vào Việt Trí là riêng tư đối với Thành viên trừ khi người đó chọn chia sẻ. Thông tin này là với các thành viên khác của Việt Trí / hoặc công chúng, thông qua The Việt Trí hoặc các cách khác. Chính sách của Việt Trí là tôn trọng quyền riêng tư của Thành viên. Do đó, Việt Trí sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc khi thành thật tin rằng hành động này là cần thiết để (a) phù hợp với luật pháp hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được thực hiện trên Việt Trí; (b) bảo vệ và bảo vệ các quyền của Việt Trí; hoặc (3) hành động trong các tình huống khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của các thành viên khác hoặc cộng đồng; hoặc (4) sửa chữa hoặc khắc phục các sự cố với Dịch vụ Thời đại.
 5. QUYỀN SỞ HỮU. Trừ khi có quy định khác trên trang web của Việt Trí, Thành viên sẽ giữ quyền sở hữu của tác giả và tất cả các quyền liên quan đến thông tin mà họ đang tác giả hoặc xuất bản thông qua Việt Trí hoặc nhập dữ liệu. trên Việt Trí Services. Để đổi lấy các dịch vụ xuất bản do The Việt Trí cung cấp, Thành viên đồng ý cấp giấy phép vĩnh viễn, toàn cầu và không kỳ hạn cho Việt Trí để sử dụng tất cả nội dung do Thành viên xuất bản thông qua The Việt Trí mà không cần sự cho phép hoặc trả tiền bằng ngôn ngữ gốc hoặc bản dịch , bao gồm quyền tạo bản sao hoặc tái sử dụng trong các phương tiện khác. Thành viên không được phép sử dụng tên Việt Trí cho các hoạt động thương mại mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Việt Trí.
 6. NỘI DUNG TRÁCH NHIỆM. Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng Việt Trí không xác nhận nội dung của bất kỳ thông tin liên lạc nào của Thành viên hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài liệu đe dọa, bôi nhọ, tục tĩu, quấy rối hoặc xúc phạm. trong đó, cũng như xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba phát sinh từ đó hoặc bất kỳ tội phạm nào đã được thúc đẩy từ đó. Trang web này chứa các liên kết đến các trang web được duy trì bởi các bên thứ ba. Các liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện và tham khảo của bạn. Việt Trí không vận hành hoặc kiểm soát bất kỳ khía cạnh nào của thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn trên các trang web đó. Việt Trí đưa ra một liên kết đến một trang web không ngụ ý bất kỳ tính xác thực nào đối với các dịch vụ hoặc địa điểm, nội dung hoặc tổ chức tài trợ của các trang web đó. Nếu bạn quyết định truy cập các trang web khác, bạn có nguy cơ thực hiện hành động của mình.
 7. HÀNH XỬ CỦA THÀNH VIÊN. Bạn hiểu rằng tất cả thông tin, dữ liệu, liên kết, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, biểu đồ, video hoặc các tài liệu khác (“Nội dung”), cho dù được đăng công khai hoặc gửi đi công khai, là trách nhiệm duy nhất của người tạo ra điều đó Nội dung. Điều này có nghĩa là bạn, không phải Việt Trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả Nội dung mà bạn tải lên, đăng hoặc truyền qua Dịch vụ của Việt Trí. Việt Trí không kiểm soát Nội dung được đăng qua Dịch vụ và do đó không đảm bảo tính chính xác, trung thực hoặc chất lượng của các Nội dung này. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn có thể gặp phải Nội dung gây khó chịu, không đứng đắn hoặc gây khó chịu.

Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ của Việt Trí để: (a) tải lên, đăng hoặc truyền bất kỳ Nội dung bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, sai, nói xấu, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền cá nhân của người khác, phá hoại Pháp Luân Đại Pháp hoặc những người tu luyện, thù địch, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc xúc phạm; (b) gây hại cho trẻ vị thành niên bằng mọi cách; (c) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quan chức của Việt Trí hoặc xuyên tạc hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; (d) tải lên, đăng hoặc truyền bất kỳ nội dung nào mà bạn không có quyền truyền tải theo bất kỳ luật hoặc hợp đồng hoặc mối quan hệ tin cậy nào (như thông tin nội bộ, tài sản và thông tin bí mật được tiết lộ như một phần của mối quan hệ lao động hoặc theo thỏa thuận không được tiết lộ ); (e) tải lên, đăng hoặc truyền Nội dung vi phạm giấy phép độc quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền sở hữu của tác giả hoặc quyền sở hữu của bất kỳ bên nào; . (g) can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, quy trình, chính sách hoặc quy định nào của các mạng được kết nối với Dịch vụ; (h) cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật nào của bất kỳ hiệu lực quốc tế, quốc gia và quy định nào; (i) “theo dõi” hoặc quấy rối người khác; (j) thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về những người dùng khác; hoặc (k) quảng bá hoặc cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động bất hợp pháp, thúc đẩy tổn hại hoặc tổn thương thực thể đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào hoặc thúc đẩy bất kỳ hành vi tàn ác nào với động vật.

 1. QUẢNG BÁ SẢN PHẨM TRÊN VIỆT TRÍ. Nếu bạn quảng cáo, tiếp thị hoặc quảng cáo (“Quảng cáo” hoặc “Quảng cáo”) bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua bất kỳ kênh hoặc trung gian trực tuyến hoặc ngoại tuyến nào nhằm mục đích kiếm tiền hoa hồng từ sản phẩm. hoặc bất kỳ dịch vụ nào (“Sản phẩm”) được bán do kết quả của quảng cáo đó (“Hoa hồng”) Bạn đồng ý, thừa nhận, bày tỏ và bảo đảm rằng:
 • Bạn sẽ không đề xuất hoặc ngụ ý bất kỳ hỗ trợ nào từ Việt Trí, người đóng góp sản phẩm hoặc nhà tài trợ.
 • Bạn sẽ không sử dụng mà không có sự cho phép hoặc ủy quyền, hoặc xâm phạm hoặc biển thủ bất kỳ tài liệu nào được bảo vệ bởi bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền riêng tư. , quyền công cộng hoặc quyền sở hữu trí tuệ (“quyền sở hữu trí tuệ”) hoặc các quyền sở hữu khác.
 • Bạn sẽ không can thiệp vào các hoạt động của Việt Trí để theo dõi lượng khách truy cập, lượt xem trang, số lần nhấp hoặc lưu lượng truy cập bình thường đến, thông qua hoặc từ Dịch vụ của Việt Trí.
 • Tất cả các thông tin liên lạc và / hoặc tuyên bố của Bạn liên quan đến Quảng cáo và / hoặc liên quan đến bất kỳ Sản phẩm nào sẽ chính xác và chứa tất cả thông tin được tiết lộ và tuyên bố là trách nhiệm pháp lý. để ngăn những Quảng cáo này không đúng sự thật hoặc lừa đảo. Tiết lộ và từ chối trách nhiệm phải được đưa ra một cách rõ ràng và dễ thấy, và sẽ tuân thủ luật pháp của nước bạn.
 • Bạn sẽ không thu hút, đề nghị hoặc ngụ ý sự sẵn có của bất kỳ khoản hoàn tiền, phiếu giảm giá, vé, phiếu quà tặng hoặc các ưu đãi tương tự để thuyết phục hoặc khuyến khích việc mua một Sản phẩm nhất định.
 • Việt Trí có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải xem xét Quảng cáo của bạn. Bạn đồng ý rằng Việt Trí, có quyền đơn phương và bất cứ lúc nào cũng có thể yêu cầu thay đổi trang quảng cáo và phân phối sản phẩm, hỗ trợ khách hàng hoặc các mục liên quan đến nội dung của Quang. con cáo của bạn Việt Trí có thể xóa Quảng cáo của bạn bất cứ lúc nào khỏi Dịch vụ của bạn bằng cách hoàn lại tiền và bất kỳ khoản phí nào cho Quảng cáo đó.
 • Bạn sẽ cung cấp thông tin liên hệ hợp lệ bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ email làm việc trong đó Việt Trí có thể gửi câu hỏi xác nhận và nhận được trả lời không tự động vào cuối ngày làm việc tiếp theo. . Việt Trí không đảm bảo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào về tính chính xác, đầy đủ, đầy đủ và kịp thời của thông tin đó, cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản tiền nào. Phần thưởng, giải thưởng hoặc ưu đãi được cung cấp trong bất kỳ quảng cáo. Việc bạn sử dụng thông tin do Việt Trí trình bày không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ phần thưởng, giải thưởng và ưu đãi nào được cung cấp trong bất kỳ Quảng cáo nào. Nào. Rủi ro từ việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào được trình bày bởi Promoter hoàn toàn do bạn chịu rủi ro. Trong mọi trường hợp, Việt Trí không chịu trách nhiệm cho việc mua hoặc sử dụng Sản phẩm hoặc Dịch vụ được quảng cáo trên Việt Trí.
 • Quảng cáo là tự nguyện, và bạn có nguy cơ tin tưởng của bạn. Việt Trí không độc lập xem xét hoặc xác minh thông tin được cung cấp bởi bất kỳ Quảng cáo nào về tính chính xác, đầy đủ, đầy đủ và kịp thời. Bạn thừa nhận và hiểu rằng Việt Trí chưa xác minh các tuyên bố, khiếu nại, khuyến khích hoặc quảng cáo được thực hiện bởi Quảng cáo.

9. NỘI DUNG GỬI ĐẾN VIỆT TRÍ. Việt Trí không sở hữu Nội dung hoặc liên kết bạn gửi đến các trang của Thời báo. Việt Trí có thể trích dẫn hoặc sao chép một phần hoặc tất cả nội dung bạn cung cấp (nếu bạn đã xuất bản nội dung này), với mục đích quảng cáo trang Việt Trí của bạn và / hoặc cho Dịch thuật. Dịch vụ Việt Trí. Bạn đồng ý rằng Việt Trí sẽ không xem trước Nội dung hoặc liên kết, nhưng Việt Trí và kỹ thuật viên thiết kế có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) đơn phương từ chối hoặc xóa Nội dung hoặc liên kết. Bất kỳ hiện có thông qua Dịch vụ. Không giới hạn các điểm được đề cập ở trên, Việt Trí và các kỹ thuật viên thiết kế có quyền xóa bất kỳ Nội dung hoặc liên kết nào vi phạm hoặc phản đối Thỏa thuận này. Bạn nhận thức rõ rằng bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung và liên kết nào, bao gồm độ tin cậy về tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của Nội dung và Dòng. dẫn đó.

10. BỒI THƯỜNG. Bạn đồng ý bồi thường và đảm bảo Việt Trí và các công ty con, đơn vị, cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên của Việt Trí sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý. liên quan đến khiếu nại, yêu cầu, bao gồm phí luật sư từ bên thứ ba do hoặc phát sinh từ Nội dung hoặc liên kết, sử dụng Dịch vụ, vi phạm Thỏa thuận hoặc vi phạm quyền lợi Lợi ích của các cá nhân / tổ chức khác của bạn.

11. KHÔNG BÁN LẠI DỊCH VỤ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sao chép, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, quyền sử dụng Dịch vụ hoặc quyền truy cập Dịch vụ.

12. TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT. Khi bạn trở thành thành viên, bạn sẽ nhận được mật khẩu và tài khoản. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm nếu bạn không duy trì bảo mật mật khẩu và tài khoản của mình. Ngoài ra, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hành động được thực hiện dưới tên tài khoản của bạn. Bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình bất cứ lúc nào (để làm như vậy, vui lòng truy cập bảng tùy chọn kiểm soát hồ sơ); Bạn có thể tạo một tài khoản mới và đóng tài khoản cũ của bạn bất cứ lúc nào bạn muốn. Thành viên đồng ý thông báo ngay cho Việt Trí nếu phát hiện các dấu hiệu sử dụng trái phép tài khoản của Thành viên hoặc vi phạm bất kỳ bảo mật nào mà Thành viên đó biết.

13. KẾT THÚC HỢP ĐỒNG. Bạn đồng ý rằng Việt Trí có quyền đơn phương chấm dứt mật khẩu và quyền sử dụng Dịch vụ, xóa và xóa Nội dung hoặc bất kỳ liên kết nào trên Dịch vụ, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, ít sử dụng hoặc Việt Trí tin rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động không nhất quán với nội dung hoặc tinh thần của Thỏa thuận này. Việt Trí có thể là đơn phương và bất cứ lúc nào ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng quyền chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của bạn theo bất kỳ Điều khoản nào của Thỏa thuận này có thể bị ảnh hưởng mà không cần thông báo trước, đồng thời nhận thức rõ ràng và đồng ý rằng Việt Trí có thể đóng và xóa ngay lập tức trang Việt Trí của bạn và tất cả thông tin và tệp liên quan trên trang Việt Trí của bạn và / hoặc chặn quyền truy cập vào các tài liệu hoặc Dịch vụ đó. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng Việt Trí sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khi chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của bạn.

14. QUẢNG CÁO VÀ GIỚI THIỆU. Việt Trí điều hành các chương trình quảng cáo và khuyến mãi trên các trang Việt Trí. Bằng cách tạo trang Việt Trí, bạn đồng ý rằng Việt Trí có quyền chạy các chương trình quảng cáo và khuyến mãi. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không cố gắng chặn hoặc can thiệp vào các trang quảng cáo được đăng trên Việt Trí của bạn bằng mọi cách. Hành vi đó có thể bị xử phạt bằng cách chấm dứt ngay Dịch vụ. Chế độ, trạng thái và phạm vi của chương trình quảng cáo Việt Trí trên trang Việt Trí của bạn đã được thay đổi. Phản hồi hoặc giao dịch kinh doanh với và tham gia quảng cáo của các nhà quảng cáo được biết đến hoặc thông qua Dịch vụ bao gồm: thanh toán và vận chuyển hàng hóa và dịch vụ liên quan và mọi điều khoản, điều kiện, bảo hành và đại diện với các giao dịch đó chỉ là giao dịch giữa bạn và nhà quảng cáo. Bạn đồng ý rằng Việt Trí sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do các giao dịch đó hoặc do sự hiện diện của quảng cáo đó trên Dịch vụ.

15. Việt Trí và QUYỀN SỞ HỮU. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng Dịch vụ và mọi phần mềm cần thiết được sử dụng liên quan đến Dịch vụ (“Phần mềm”) có quyền sở hữu và bảo mật thông tin được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ hiện hành. và các luật khác. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Nội dung trong quảng cáo tài trợ hoặc thông tin được cung cấp cho bạn thông qua Dịch vụ hoặc nhà quảng cáo được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, dịch vụ và nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật tài sản khác. Trừ khi được Việt Trí hoặc nhà quảng cáo ủy quyền bằng văn bản, bạn đồng ý rằng nó sẽ không sửa đổi, thuê, cho thuê, mượn, bán, phân phối hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ hoặc Phần mềm

16. BẢO QUẢN VÀ GIỚI HẠN KHÁC. Việt Trí không chịu trách nhiệm xóa hoặc không thể lưu trữ thông tin được nhập vào Việt Trí. Việt Trí có quyền đơn phương quyết định liệu hành vi của Thành viên có phù hợp với nội dung và tinh thần của Thỏa thuận này hay không và có thể chấm dứt Dịch vụ nếu Thành viên bị phát hiện tuân thủ Thỏa thuận này.

17. THÔNG BÁO. Tất cả các thông báo cho một bữa tiệc được viết và gửi qua email hoặc thư truyền thống. Việt Trí có thể gửi thông báo hoặc tin nhắn qua Dịch vụ để thông báo cho Thành viên về những thay đổi của Thỏa thuận này, Dịch vụ này và các vấn đề quan trọng khác; Những hình thức chia sẻ như vậy sẽ tạo thành một báo cáo cho Thành viên.

18. BIỆN PHÁP KHẨN CẤP. Bạn thừa nhận rằng mọi vi phạm hoặc cố gắng vi phạm Thỏa thuận này sẽ dẫn đến thiệt hại không thể khắc phục được cho Việt Trí, trong khi việc xác định chính xác mức độ thiệt hại sẽ rất khó khăn và do đó sẽ không có sẵn. hình phạt phù hợp theo quy định của pháp luật. Theo đó, bạn đồng ý rằng Việt Trí có quyền yêu cầu bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào ban hành các biện pháp khẩn cấp tạm thời để hạn chế vi phạm hoặc cố gắng vi phạm, các đơn vị thành viên. , đại diện cũng như yêu cầu bạn phải trả tất cả hoặc một phần chi phí phát sinh bởi Việt Trí khi yêu cầu các biện pháp đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư hợp lý. Bạn đồng ý rằng sẽ không có yêu cầu ràng buộc bất kỳ hoặc bảo mật nào khác liên quan đến biện pháp đó.

19. THÔNG TIN CHUNG. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được quyết định bởi tòa án hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền, nó sẽ được giải thích ở mức độ tối đa có thể để phản ánh ý định của nó. của các bên, các điều khoản khác vẫn có hiệu lực. Việt Trí không thể áp dụng hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này và cũng sẽ không cấu thành từ bỏ các quyền và điều khoản đó trừ khi được Việt Trí thừa nhận và chấp thuận bằng văn bản. Thành viên và Việt Trí đồng ý rằng yêu cầu hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc ĐKDV phải được thực hiện trong một (1) năm sau khi yêu cầu hoặc nguyên nhân của yêu cầu đó phát sinh hoặc sẽ không thể thực hiện yêu cầu hoặc khiếu nại vĩnh viễn. Các tiêu đề được sử dụng trong Thỏa thuận này được sử dụng riêng cho sự thuận tiện của các bên và không có giá trị pháp lý và hợp đồng. Bạn có thể phải tuân thủ một số điều khoản sử dụng bổ sung trong trường hợp bạn sử dụng đơn vị thành viên hoặc dịch vụ khác, nội dung của bên thứ ba hoặc phần mềm của bên thứ ba. Nếu Việt Trí áp dụng các biện pháp để kháng cáo việc thực thi Thỏa thuận này, trong trường hợp Việt Trí là bên thắng kiện, bên thua kiện sẽ phải đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí luật sư và chi phí pháp lý cần thiết và bổ sung cho các khoản bồi thường mà Việt Trí được hưởng theo pháp luật hoặc vốn chủ sở hữu.

20. VI PHẠM. Vui lòng báo cáo mọi vi phạm Thỏa thuận này cho bộ phận quản lý qua email [email protected]

21. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU. Thông báo bản quyền trang web: Bản quyền đã được bảo vệ. Trang web này là tài sản có bản quyền của Việt Trí và các nhà cung cấp và phân phối thứ ba (“Nhà cung cấp”).

Việt Trí là nhãn hiệu dịch vụ của Việt Trí. Các sản phẩm, dịch vụ và tên của các công ty được sử dụng trên trang web này được đăng ký và là nhãn hiệu dưới tên hợp pháp tương ứng của họ.

Không có nội dung trên trang web này cấu thành cấp phép, theo quyết định riêng của mình, lý do từ chối hoặc giấy phép và quyền sử dụng các nhãn hiệu này. Việc sử dụng bất hợp pháp trang web này và / hoặc tài liệu có trên trang web này có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và luật sở hữu trí tuệ khác và các luật khác. Bạn phải giữ tất cả các thông báo bản quyền và thương hiệu bao gồm mọi quyền sở hữu khác có trong tài liệu và bạn không được phép chỉnh sửa, che hoặc xóa các ghi chú đó. “

22. Thông báo vi phạm: Nếu bạn tin rằng quyền sở hữu trí tuệ (hoặc bất kỳ quyền nào bạn có quyền thực thi) bị vi phạm bởi bất kỳ Nội dung và liên kết nào trên trang web này, vui lòng xem Quy định. Bản quyền và Thông báo vi phạm của chúng tôi, để biết cách gửi thông báo qua email, thư hoặc điền vào mẫu có sẵn.