Bản quyền

QUY ĐỊNH VỀ BẢN QUYỀN VÀ THÔNG BÁO BẢN QUYỀN

“Việt Trí” tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức và cá nhân và yêu cầu khác, như được quy định trong Điều khoản dịch vụ, người dùng của BLog “Việt Trí” hoặc bất kỳ trang Blog thành viên nào của chúng tôi sẽ hoạt động tương tự. Nếu bạn sở hữu nhãn hiệu và có lý do chính đáng để tin rằng sản phẩm của bạn đã được sao chép trên Trang Việt Trí có thể cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng thông báo cho bộ phận bản quyền. (Bộ phận bản quyền) của chúng tôi và cung cấp thông tin cần thiết bên dưới:

Để báo cáo lạm dụng, quấy rối, nội dung không phù hợp hoặc khiếu nại về quyền riêng tư, vui lòng gửi phản ánh ở mục Liên hệ hoặc nhấn comment ở mỗi nội dung. “

Thông báo vi phạm bản quyền

Để gửi thông báo vi phạm bản quyền tới Việt Trí, bạn cần gửi một bộ tài liệu đầy đủ (vui lòng tham khảo luật sư của bạn hoặc xem Mục 512 (c) (3) của Luật Bản quyền. Quyền kỹ thuật số để xác nhận các yêu cầu này):

 1. Chữ ký thật hoặc chữ ký điện tử của người đại diện được ủy quyền của chủ sở hữu bản quyền đã bị vi phạm.
 2. Xác định quyền tác giả bị cáo buộc vi phạm. Phương pháp tốt nhất là gửi cho chúng tôi địa chỉ trang web có chứa sản phẩm có bản quyền.
 3. Xác định tài liệu bị cáo buộc vi phạm hoặc đối tượng xâm phạm cần được tháo dỡ và ngừng truy cập và thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định tài liệu này. Vui lòng cung cấp URL qua email để chúng tôi có thể nhanh chóng xác định vị trí nội dung.
 4. Thông tin hợp lý cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có thể, địa chỉ e-mail của người khiếu nại.
 5. Tuyên bố xác nhận rằng người khiếu nại có lý do chính đáng để tin rằng đối tượng khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép.
 6. Tuyên bố xác nhận và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật rằng thông tin trong thông báo là chính xác và người khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền bị vi phạm.

Xin lưu ý rằng theo Mục 512 (f) của DMCA, bất kỳ cá nhân nào cố tình tạo tài liệu sai lệch để biến tài liệu hoặc hoạt động thành bản quyền đã đăng ký sẽ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Vui lòng không gửi khiếu nại không chính xác – bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại xảy ra!

Thông báo phản đối

Quá trình thông báo phản đối được điều chỉnh bởi Mục 512 (g) của Mã quyền kỹ thuật số: Thông báo phản đối được gửi cho chúng tôi phải bao gồm các nội dung cụ thể sau: (I) URL Nội dung cụ thể đã bị chúng tôi xóa hoặc chặn; (II) tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và tên tài khoản của bạn; (iii) văn bản xác nhận: “Tôi chấp nhận quyết định của tòa án địa phương tại địa điểm của Việt Trí Việt Nam, và sẽ chấp nhận các dịch vụ kiện tụng từ người khiếu nại.” (iv) tuyên bố: Tôi đã thề, và chịu trách nhiệm trước pháp luật, rằng tôi có lý do chính đáng để cho rằng các tài liệu bị xóa hoặc chặn truy cập là kết quả của sai lầm, hoặc tài liệu đã bị xác định sai. ; “Và (v) một bản sao được quét của chữ ký thực hoặc chữ ký điện tử hợp lệ.

Xin lưu ý rằng, theo Mục 512 (f) của DMCA, bất kỳ ai cố tình xuyên tạc để chứng minh rằng các tài liệu hoặc hoạt động bị xóa hoặc truy cập bị chặn là do nhầm lẫn. trách nhiệm pháp lý. Xin lưu ý rằng chúng tôi thực thi các quy tắc cho phép chấm dứt tài khoản của những người lặp lại vi phạm vi phạm bản quyền trong các trường hợp thích hợp.

Mẫu thông báo bản quyền

Vi phạm bản quyền – Ai bị ảnh hưởng?

Công ty / Tổ chức của tôi Chủ sở hữu bản quyền khác

Để gửi khiếu nại DMCA, vui lòng hoàn thành các trường bên dưới. Xin vui lòng cho chúng tôi biết về bạn:

Tên chủ sở hữu bản quyền (Tên công ty nếu có):

Tên pháp lý đầy đủ (Tên viết tắt, tên tài khoản hoặc tên viết tắt):

Chức danh hoặc chức vụ (thẩm quyền của bạn khi khiếu nại?):

Điện thoại:

Số fax:

E-mail:

Địa chỉ nhà:

Thành phố:

Bang / Tỉnh:

Quốc gia:

Mô tả sản phẩm bị vi phạm:

Đường dẫn đến sản phẩm có dấu hiệu vi phạm mà khiếu nại đã đề cập:

 • Điểm nào sau đây mô tả đúng nhất tình huống này:
 • Ai đó đã sao chép toàn bộ sản phẩm của tôi
 • Một phần sản phẩm của tôi đã được sao chép
 • Một đoạn trích từ sản phẩm của tôi đã được sử dụng không đúng cách
 • Hình ảnh và đồ họa của tôi được sử dụng trong sản phẩm này
 • Sản phẩm sử dụng các phần video và âm thanh của tôi
 • Sản phẩm này có nội dung phỉ báng và phỉ báng

Xin vui lòng đọc thông tin cẩn thận trước khi gửi email cho chúng tôi!

Ban biên tập